İlçemizin tarihi M.Ö. 1900 Yıllarında Pisidialılar denen bir kavmin, İlçemizin 16 Km. kuzeyinde bulunan Çamlık Köyü yakınlarındaki Cremna Bölgesine yerleşerek burada bir site kurmalarıyla başlamıştır. Bu bakımdan İlçenin ilk yerleşim yerinin Cremna olduğu belirtilmektedir. Pisidialılar M.Ö. 1200 Yıllarında Frig egemenliği altına girmiştir. Bu tarihten sonra bölgede sırasıyla Persler, Makendoyalılar, Yunanlılar ve Romalılar egemenlik sürmüşlerdir. M.Ö.546'da başlayan Pers egemenliği döneminde İlçe sınırları içerisindeki Milyas (Melli-Kocaaliler) 1.Merkezi Bölge olarak kullanılmıştır. İskender'in ölümünden sonra Selekid ve Bergama dolayısıyla Roma egemenliğine geçmiştir. Augustos'un M.Ö. 25.Yılındaki seferi sırasında Koloni haline getirilmiştir.

Uzun süre Roma ve Bizans'a bağlı olarak kalan bölge, 1381 Yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine katılmıştır. Osmanlılar devrinde Konya sancağına bağlı olan İlçemiz 1820 Yılında Girmiye adı altında Teke Sancağına, 1900 Yılında Oğuzhan Nahiyesi olarak Antalya'ya ve 1926 Yılında Bucak Kazası olarak Burdur İline bağlanmış ve aynı yıllarda Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

Ülkemizin zengin tarihi İlçemize de yansımıştır. Çamlık Köyündeki Cremna, Ürkütlü Kasabasındaki Comane, Kocaaliler Nahiyesindeki Milyas, Yazıpınar (Kestel) Köyündeki Cotrula isimli Antik Şehir kalıntıları, İncirdere Köyündeki İncirhan ve Susuz Köyündeki Susuz Han, ilçemizin tarihi zenginliğinin örnekleridir.